خواهشمندیم در هنگام استفاده از خدمات مجتمع طراحی و چاپ ایندو، نکات زیر را رعایت  فرمایید.

در صورت رعایت نکردن این نکات، این مجتمع در قبال خرابی کار مسئولیتی نخواهد داشت.


محصولات چاپی و طریقه ثبت سفارش
محصولات چاپی به دو نوع عمومی و اختصاصی تقـسیم می شوند که ثبت سفارش این فرم ها به طـریق غیر حضوری نیز امکان پذیر است.

جهت ثبت محصولات اختصاصی از طریق ارسال فایل به صورت cd ، فلش یا تلگرام اقدام فرمایید و هماهنگی های لازم را به عمل آورید . 

جهت ثبت محصولات عمـومی و اختاصی خود باید طبق قواعـد کلی و راهـنمای محصـول مورد نظـر هر محصول اقدام نمایید .
محصولات عمومی

به مجموعه فایل های چاپی که به عـلت پایین آوردن هزینه ها به صـورت مشتـرک داخـل یک فرم چـاپی بسته شده و نسبـت به نوع رنـگ فایل ها تفکیک نمـی شوند محصولات عمومـی گـفته مـی شود. لازم به ذکـر اسـت هـر محصول عمومـی دارای میانگـین رنگـی خاص می باشد و رنـگ ها بر اسـاس رنـگ قـالب فرم چـاپی تنظیـم میشود از این رو کـلیه کارهایی که در این فرم چاپ میشود، با 15% اختلاف رنـگ  نسبت به مانیتور استاندارد مواجه خواهند شد.
به علت تغییر مـداوم مـواد اولیه (  کاغذ، مرکب، روکش ها و... ) و همچـنین تـفاوت میانگین رنـگی در هر فـرم سفـارشات شما در محصولات عمـومی که حـتی با اخـتلاف یک فـرم چـاپ شده اند با هـم قابل مقایسه نخـواهد بود ( اختلاف محصولات عمومی از چـاپ تا چاپ 30% خواهد بود). 
شما میتوانید قبل از سفارش نمونه جنس ها را بررسی نمایید اما بافت و ضخامت کاغذ، کـاور لـمینیت و هـمچنین کـیفیت چـسبندگی لیـبل ها در برند های مختـلف، متفاوت اسـت و خـرید این مجتمع  براساس موجودی بازار می باشد لـذا هنـگام سفارش این مـهم را در نظر بگیرد.


توصیه مهم:
توجه داشته باشید نوع سفارش خود را با توجه به حساسیت و اهمیت کارتان مشخص کنید. لازم به ذکر است کیفیت سفارشات  ( به لحاظ رنگ و کاغذ و... ) در محصولات عمومی با یک محصول اختصاصی قابل مقـایسه نخواهد بود.  


محصولات اختصاصی

کليه محصـولاتی که در ليـست محصولات عمـومی وجود ندارند و محـصولاتی که دارای خدمات خاصی می باشند ( کاتالوگ ها ، برشورها ، کتاب و ... ) و همچنين محصولاتی که هر چند ممکن است جزء محصولات عمـومی باشـند اما به علت حـساسيت بالای چاپی، نیاز به استفاده از رنگ های خاص و يا دارای چـاپ های ويژه هستند و قابليت اجـرای آن ها در محصولات عمومی وجود ندارد، جزء محصولات اختصـاصی محسوب می شوند. به علت تنوع بالای هر کـدام از اين سفارشات بايسـتی به متصـدیان بخش اختصاصی این مجتمع  مراجـعه کرده و بعد از مشاوره و اخذ قيـمت، فايل آمـاده چاپ خود را به ايشان ارجاع دهيد.  

تذکرات مهم ( محصولات عمومی )
1 - کلیه سایز های ارائه شده  در"راهنما - راهنمای محصولات و قالب" فایل دریافتی می باشد. سایز سفارشات بعد از برش نسبت به نوع خدمات سفارش مورد نظر تغییر خواهد کرد.

2 - تمامی سفارشات چاپی با 3% تا 7% باطله یا کسری تحویل داده می شود.

3 - سفارشات A5 و بزرگـتر از A5 در محصولات ویزیت ساده ( 8 لت و بزرگ تر از 8 لت ) و کاتالوگ 300 گرمی شامل گارانتی نمی باشد. 

4 - در فرمهای عمومی هیچگونه تعهد رنگ یا مطابقت با نمونه قبلی وجود ندارد. 

5 - 15% خطای رنگ در چاپ امکان پذیر میباشد.

6 - کلیه محصولات ویزیت فوری که فایل آن در روزهای شنبه تا چـهارشنبه قبل از ساعت 14 و در روز پنجشنبه قبل از ساعت 11:30 ذخیره شده باشد طبق زمان تحویل مندرج در هر مورد آمـاده خواهـد شد. این مسـأله برای محصولات 6 ساعـته در روزهای شـنبه تا چـهارشنبه قـبل از ساعـت 11:30 خواهـد بود. ( روز پنج شنـبه تـحـویل فـرم 6 ساعتـه نخواهـیم داشت ). 

دانسته های برای تهیه فایل آماده به چاپ: 
1 -  فایل ها را با مشخصات CMYK / 300DPI / JPG و برابر با سایز انتخابی در سایت آپلود نمایید . فضای لازم جهت برش از لب کار تراکت ها ، کارتهای قالب خور و پاکتها  5mm و جهت کارتهای ساده و لیبل  3mm ميباشد . 

2 -  سایزهای ارائه شده در سایت ، سایز فایل آپلود شده میباشد، سایز سفارشات بعد از برش نسبت به نوع خدمات مورد نظر تغییر خواهد کرد .

3 -  فیلم یووی موضعی یا طلاکوب ( فایل قسمت های برجـستگی ) با کد C:0  M:0  Y:0  K:100 ارسال شود .  

4 - در محصولاتی که برجستگی دارند بایـستی روی هم خـوردگی فـیلم کار ( فایل قسمت های برجـستگی ) با فایل چـاپی دقیق باشد.

5 - کلیه محصولات برجسته با تیغ دایکات دورگرد می شود اگر لبه هایی که تیغ میخورد برجستگی وجود داشته باشد یووی در آن قسمت پوسته میشود ، یووی باید از تیغ دایکات حداقل 2 میلیمتر فاصله داشته باشد ( این مسئله در یووی های تمپلات محسوس تر است ) 

دانسته های جهت طراحی : 

1 - رنگ پیشنهادی زمینه مشکی برای کارت ویزیت ها ( به غیر از کتان )، تراکت ها و سربرگ ها با کد رنگی 
C:100  M:100  Y:100  K:100 میباشد و نوشته های استفاده شده در زمینه های مشکی با استورک ( خط دور) 0/3mm به کد رنگ C:0 M:0 Y:0 K:100 طراحی شوند. 

2 - در سفارشات از جنس کتان از زمینه های تمپلات ( زمینه های با رنگ یکدست ) و نوشته های رنگی استفاده نشود.

3 - جهت رنگ طوسی از طیف رنگ K:15 الی K:80 استفاده نمایید .

4 - رنگ مشکی برای Qrcod به صورت  C:0  M:0  Y:0  K:100  و تقریبا در ابعاد 25mm مربع طراحی شود . لازم به ذکر است ضمانتی جهت خوانا بودن Qrcod وجود ندارد .

5 - در طراحی کارت ویزیت های ساده و فانتزی از خطوط و فونتهای  4 رنگ استفاده نشود . این مسئله در مورد محصولات کارتهای مدیریتی برعکس می باشد ، به شکلی که برای تمام محصولات کارتهای مدیریتی حتما بایستی از نوشته های 4 رنگ C:100 M:100  Y:100  K:100  در طراحی خود استفاده کنید.

6 - سفارشاتی که کادر حاشیه داشته باشند ضمانتی جهت یکسان در آمدن حاشیه بعد از برش یا قالب خوردن وجود ندارد .


تذکرات مهم :

1 - اعتبار فاکتورهای مجتمع و بررسی گارانتی سفارشات یک ماه می باشد و پس از آن سفارش شما معدوم میگردد و الباقی فاکتورو ضرر و زیان مربوطه به آن بدهی مشتری به دفتر بوده و قابل کسراز سایر مبالغ پرداختی به دفتر نمیباشد 

2 - در صورت وجود مشکل در سفارش تحويل داده شده، حداکثر تا یک هفته بعد از تحویل مراجعه و مشکل را رفع نمایید و در صورت تایید کارشناسان دفتر کل سفارش عودت و مجدد عین سفارش ( بدون تغییر در جنس و طرح ) با طی مدت زمان اجرایی قبل چاپ میگردد. ( هزینه ایاب و ذهاب به عهده مشتری میباشد )

3 - در ایام خاص و سفارشات داراى خدمات احتمال تاخیر نسبت به زمان تحویل درج شده وجود دارد . 

4 - پرداخت بیعانه و یا تاییده فاکتور به منزله قبولی تمامی قوانین و مقررات توسط مشتری میباشد. 

5 -  لغو ننمودن و تغییر در فایل ها فقط در صورت بسته نشدن فرم قابل انجام میباشد .

6 -  شخـصی کـه برای سفارش و تحـویل کارهای شـما به مجتمع مراجـعه مـی کند نماینـده کامل شـما می باشد، لذا از فرستادن افراد بی اطلاع، بی سواد و کم سواد به دفتر جدا خودداری فرمائید.