در فرم های عمومی خطاها و اشتباهات ناشی از خطای اپراتور و یا مشکلات دستگاه های چاپ اجتناب ناپذیر است.
این مجتمع در راستای اطمـینان مشتـریان از چاپ مجـدد این محصولات،  اقدام به گارانتـی چاپ در فرم های عمومی نمود. از این رو با ارائه محصولی که از نظر شما دچار خرابی است به مسئول گارانتی مجتمع مراجعه کرده تا با در نظر گرفـتن مواردی که شامل گارانتی می شود، سفارش شما بررسی شده 
و اگر ایراد از سمت مجتمع باشد مجددا چاپ می شود . 


نکته: در صورت مرجوعی، هزینه های جانبی از جمله هزینه های پیک، باربری و ... به عهده مجتمع نمی باشد .

لذا مشتریان و نمایندگان آنها که سفارشات را به صورت حضوری دریافت می نمایند کارهای دریافتی را با دقت مورد بررسی قرار دهید .
مشتریان خارج از تهران میبایست تصویر و فیلم هایی واضح از کار را از طریق برنامه های ارتباطی ا
رسال کرده و در صورت مورد تایید بودن مجددا چاپ میشود در غیر اینصورت باید کار را از طریق باربری یا پست به آدرس مجتمع ارسال کرده و مجتمع تا سقف مبلغ 50000 تومان به عنوان کمک هزینه جهت برگشتی را متقبل میشود .  

مواردی که شامل گارانتی در فرمهای عمومی می شود : 

1 - یک دست نبودن تمام چاپ از ابتدا تا انتها به لحاظ رنگ

2 - روی هم نخوردن رنگ ها ( بجز نوشته 4 رنگ )

3 - وجود حباب زیر روکش سلفون، لمینت و یووی

4 -  خرابی برش ( به جز 3 میلمتر خطای برش )

5 - لکه چاپ، خش زینک یا پشت زدگی در کارهای دو رو

6 - کسری بیش از 3% تا 7% از هر فرم


 نکته: در فرمهای عمومی ( کارتهای ساده )  قابلیت سفارش تا سایز 340*480 میلی متر را خواهید داشت اما سایزهای

بزرگتر از 8 لت ( تقریبا A5 به بالا ) و کاتالوگ 300 گرمی طبق قوانین مجتمع شامل گارانتی نمیباشند و مرجوعی نخواهد داشت.